Fit for partnership? Join us.

Multidisciplinair team

Als sociale onderneming kiest De Stuyverij bewust voor lokale en bovenlokale verankering. Alles wat we doen, vertrekt vanuit ons kleurrijke kernteam (bovenlokaal) en de bee-hosts (lokaal). Samen bundelen we diverse specialisaties, van methodiek en toepassing, facility en building, interne en externe verbinding, netwerken, participatie, productontwikkeling en -beheer tot marketing en communicatie. Veel goesting, een sterk netwerk en pakken praktijkervaring laten de motor achter dit mooie verhaal soepel draaien.

Continuïteit is key

Het verhaal van de Stuyverij bouwt op continuïteit. Daarom werken we al van bij het begin met een bovenlokaal consortium én een lokaal consortium per Stuyverij. Dat laat ons toe een gedeeld verhaal uit te rollen. Het vergemakkelijkt organisatie en actie. En we kunnen interne en externe medewerkers en/of netwerken zo beter en directer aanvullen.

Partners op nationaal niveau

Onze overkoepelende partners zijn niet de minste. Momenteel werken we nauw samen met Starterslabo, VDAB, Blenders, Odisee, Smart Coop en Sociale Innovatiefabriek. Die samenwerkingen versterken we door een eigen adviesraad met expertise uit de vastgoedsector, de sociale sector, toerisme en de bedrijfswereld. Samen rollen we het Stuyverij verhaal uit.

Onze nationale partners voorzien ook actief lokale uitdagingen van antwoorden of oplossingen. Denk aan statuten voor Bestuyvers met een groeiplan, lokale samenwerkingen stimuleren en input of expertise openstellen i.f.v. lokaal gedetecteerde noden, … om al enkele zaken te vernoemen.

Onze lokale structuren

Per lokale Stuyverij werken we met een lokaal consortium.  Dat stelt gedeeld eigenaarschap en ondernemerszin centraal. Een lokaal Stuyfteam bestaat uit een mix van Stuyverij-gastheer/vrouw, lokale partner(s) en/of Bestuyvers die mee de dagdagelijkse werking vormgeven en dragen. In Antwerpen loopt bijvoorbeeld een partnership tussen BorgerHub, Proza-K en VDAB. Zo creëren we voeling en pluggen we direct in het lokale netwerk (bij uitbreiding het lokale bestuur).

Academische partners - meten is weten

Data zijn onmisbaar bij de ontwikkeling van bruikbare tools voor impact in een veranderende samenleving. Ons impactteam omvat onderzoekers zoals Joris Dewispelaere en Tine Casteele (Odisee hogeschool), Anneleen Debonte (Blenders). Zij worden ondersteund door Thomas Degroote (SIF) en Pieterjan Robijn (Starterslabo), Benjamin Schatteman en Eefje Cottenier (Methodiekfabriek en De Stuyverij).

Persoonlijke groei & ondernemerschap als motoren voor actieve participatie

Boven alles zijn onze lokale uitbaters (Bee-hosts) ondernemers die bewust kiezen voor multidisciplinaire samenwerkingen onder het motto: 'Alleen ga je sneller, samen raken we verder.’ 

Dat doen en denken helpt hun mensen dagelijks te focussen op persoonlijke groei en ondernemend gedrag. Een vers lokaal netwerk versterkt ze in de aanpak van randvoorwaarden en helpt ze bij kleine en grote groeistappen richting reguliere activering of actieve participatie in de samenleving.   

Medewerkers van onze partnerorganisaties nodigen we actief uit om net als de deelnemers individueel of samen aan de slag te gaan met onze publiek laboratoria (Stuyverijen). Op die plekken kan iedereen (wijzelf incl.) vrij experimenteren, zaken uitproberen, leren en toepassen. Vanuit experimenten, bevindingen en ervaringen ontwikkelden we onze Stuyfplekmethodiek. Tegelijk slagen we er op die manier ook in om met partners, klanten en burgers van onderuit in te spelen op lokale noden en uitdagingen (cfr. impactdeals).

Nog geen partner van de Stuyverij? Dit zou je kunnen missen…

+ Een frisse kijk op het inzetten van publieke middelen: geen klassieke evenredige verdeling onder partners, maar een bewuste keuze om samen te ondernemen en solidair te investeren met actieve betrokkenheid van burgers.

+ Een gedurfde toepassing in het maken, meten, delen en verkoopbaar maken van impact waardoor steeds meer impact ontstaat.

+ Een unieke kans om de armoede aan kansen aan te pakken door ondernemend gedrag te stimuleren en het creëren van plekken in de samenleving waar werken, leren, bevliegingen en bevlogenheid samenkomen en burgers vleugels geven.

+ Een eigenzinnige toepassing die moeilijk te activeren werkzoekenden en inactieven (lees: anders-actieve mensen) echt bereikt en samen met hen leer- en groeikansen mogelijk maakt op vlak van activering en tewerkstelling.

+ Een Vlaanderenbreed netwerk (Stuyfnet) aan Stuyverijen (brave spaces) die deelnemers, maar ook partners doen bloeien d.m.v. enkele unieke concepten zoals Open Huyzen, Stuyfkringen, Stuyfsessies, groeiplannen en Stuyflabs.

+ Publieke laboratoria waar vanuit gedeelde passie en plezier nieuwe oplossingen ontwikkeld worden voor complexe maatschappelijke uitdagingen (impactvol).

+ Een netwerk aan locaties en gebouwen, inzetbaar voor een lokaal partnerschap en connecties met vastgoedbeheerders, impact investeerders en sociale ondernemers die mee instaan voor de broodnodige system change.

Activiteiten die we graag samen ontwikkelen met onze partners…

Als sociale ondernemers kiezen we resoluut voor impact en daadwerkelijke winst voor de samenleving. Shared value in al haar betekenissen en met andere woorden kansen voor elke betrokkene genereren:

+ Sociaal-economische activiteiten 

Creëren van kansen vanuit een initiatiefrijke omgeving: We kunnen sociale armoede (lees: armoede in kansen) het best bestrijden door ondernemend gedrag te stimuleren ifv een verhoogde zelfredzaamheid. Dit leidt tot meer zelfrealisatie en vaak zelf tot daadwerkelijk succesvol ondernemerschap. 

+ Economisch-ruimtelijke activiteiten

Een rendabel verhaal met win-win-win: Betekenisvol toerisme creëert opportuniteiten. Initiatiefrijke gemeenschappen versterken de buurt. Hier is nood aan expertise en kennis rond het opzetten van nieuwe en meer inclusieve werkvloeren.

+ Sociaal-ruimtelijke activiteiten

Trendy plekken waar je mag zijn en ook wil zijn: Activeren van buurten en creëren van gemeenschappen die onder meer via  toerisme de buurt verrijken i.p.v. verarmen.

Wat partners van de Stuyverij mogen verwachten:

+ kansen op deelname aan andere samenwerkingen in ons consortium

+ contact met andere de partners die het Stuyvend netwerk uitrollen in Vlaanderen

+ methodische ondersteuning binnen onze mogelijkheden 

+ we nemen je mee in onze communicatie op diverse platformen

+ we houden je op de hoogte van nieuwe toepassingen

+ we stellen onze locatie(s) in Vlaanderen ter beschikking

+ we werken met modellen die bewezen zijn in de praktijk

+ toegang tot ons leerplatform

+ verbinding met lokale met bovenlokale partners en omgekeerd

+ uitwisseling van concepten, expertise en materiaal uit binnen ons open source netwerk

+ we brengen je in contact met opportuniteiten ism vastgoedsector en impact-investeerders 

+ opleiding voor medewerkers van partners die zich actief inzetten in een Stuyverij

+ een verbindend aanbod en werksystemen (marvelous meets, groei-meets, methodische training en beslissingstafels)

Wat wij van onze partners verwachten:

+ Onze Stuyverij-houders en het lokale Stuyfteam zien we als sociale ondernemers met een maximale autonomie over de werking mits het hanteren van de basic format (de kapstok). We geloven dat onze medewerkers zich daardoor ook echt owner voelen van hun plek. Partners die weinig of geen vertrouwen hebben in deze benadering zullen het moeilijk hebben met onze aanpak. 

+ We zijn toch een beetje allergisch voor het klassieke doelgroepenbeleid. Onze methodes en werkwijzen zijn gebaseerd op het maken van impact voor en door een gezonde deelnemers mix. We geloven dat groei en ondernemend gedrag vooral gestimuleerd worden als je diverse deelnemers door elkaars bril laat kijken en zo nieuwe werelden en mogelijkheden laat ontdekken. 

+ Een actieve participatie gaat voor ons verder dan louter aanwezig zijn op overlegmomenten. Het inhoudelijk discours dat we graag samen verder uitdiepen vraagt namelijk een onderdompeling in de praktijk; ook van medewerkers van partnerorganisaties.

+ We verwachten dat onze methodieken enkel binnen de context van de lokale Stuyverij aangeboden worden en niet daarbuiten = IP bescherming! Het is m.a.w. niet de bedoeling om de methodieken te implementeren binnen andere deelwerkingen, organisaties of contexten - het is wel de bedoeling om die deelwerkingen, organisaties en hun medewerkers gebruik te laten maken van de lokale Stuyverij als veilige experimenteerruimte - daardoor kunnen ze ervaringsgericht eigen inzichten terug meenemen naar hun kernwerking om zo ook daar innovatie en transitie mogelijk te maken.

Onze waarden

+ The only difference between thinking and doing is doing

+ None of us is as smart as all of us

+ Fuck the fake

+ Free the funk

+ Organised chaos

+ Own your (s)hit